Para calquera consulta que desexes facernos, cubre o formulario

ou dirixe o teu correo postal a:

Universidade de Santiago de Compostela

Facultade de Filoloxía

Literatura comparada

César Domínguez

15782 Santiago de Compostela (A Coruña)

Galiza – España

Tel: 881811771
 

¡Tus datos se enviaron con éxito!

O Laboratorio galego de ecocrítica está situado no primeiro andar do Matadoiro Compostela, espazo de intervención e autoxestión cidadá no edificio da antiga Casa da Xuventude compostelá. Ao situarmos fóra das dependencias universitarias, o Laboratorio procura un achegamento máis intenso da academia coa sociedade civil alleo ás divisións institucionais do saber no marco dunha vontade de usos innovadores e creativos dos espazos públicos. O noso máis sincero agradecemento, pois, á asamblea do Matadoiro Compostela por acollernos dende o 9 de xuño de 2017. Para o Laboratorio, a parte da dimensión loxística, a importancia de integrarnos neste espazo reside en tres dimensións simbólicas:

  • Formar parte e aprendermos do proceso de desenvolvemento de proxectos creativos, a innovación e a xeración de comunidades colaboratorivas multidisciplinarias, obxectivo do Matadoiro Compostela;

  • subliñar a centralidade da mocidade galega nos asuntos medioambientais no marco da antiga Casa da Xuventude; e

  • resignificar en termos de ética animal o emprazamento do Matadorio compostelán.

Velaquí os primeiros pasos

 

Antigo Matadoiro compostelán (Foto 1)

Antigo Matadoiro compostelán (Foto 2)

Edificio da antiga Casa da Xuventude compostelá, agora Matadoiro Compostela

Laboratorio galego de ecocrítica (9 de xuño de 2017)

Laboratorio galego de ecocrítica

Matadoiro Compostela

1º andar

Praza do Matadoiro 

Santiago de Compostela