O Laboratorio galego de ecocrítica, é un colectivo interdisciplinario de investigadoras en rede que reúne estudantes nas súas diversas fases formativas (grao, mestrado, doutoramento) e persoal docente e investigador da Universidade de Santiago de Compostela, investigadoras doutras universidades do sistema universitario galego, así como de universidades e centros de investigación nacionais e estranxeiros.

O Laboratorio galego de ecocrítica nace coa vontade de dar resposta aos investigadoras con inquedanzas interdisciplinarias no ámbito das relacións entre natureza, ciencia, ecoloxía, linguas, literatura, arte e cultura. Neste sentido, procura acadar os seguintes obxectivos:

 

  • Apoiar o traballo interdisciplinario desenvolvido polas investigadoras adscritas;

  • Introducir este tipo de contidos no ensino de grao e mestrado (xa está en marcha dende 2016-2017 a materia de grao G5041611);

  • Formar novas promocións de especialistas en sostibilidade;

  • Investigar historias medioambientais a través de contextos disciplinarios, académicos e culturais;

  • Desenvolver colaboracións con organismos públicos e privados;

  • Colaborar con artistas, comunidades e empresas para crear campañas medioambientais estratéxicas;

  • Concursar a fontes de financiación de organismos públicos e privados.

 

O Laboratorio galego de ecocrítica, en definitiva, procura pensarmos os desafíos medioambientais contemporáneos a partir do presuposto de que estes desafíos son tanto culturais e políticos coma científicos e tecnolóxicos. En función da localización da USC, as integrantes do Laboratorio pensan o futuro do medio ambiente e da súa conservación nos seus vencellos cos problemas de equidade e xustiza en e dende Galiza.

O noso equipo

Jesús R. Aboal Viñas

Fundador

Ecoloxía (USC). Liñas de investigación: ecotoxicoloxía, biomonitorización activa e pasiva, ecoloxía vexetal, hidroloxía forestal. <jesusramon.aboal@usc.es>

 

María Xosé Agra Romero

Fundadora

Filosofía moral (USC). Liñas de investigación: teorías da xustiza, teoría crítica feminista. <mx.agra@usc.es>

María Jesús Aira Rodríguez

Fundadora

Botánica (USC). Coordinadora do GI-1809. Liñas de investigación: biodiversidade e botánica aplicada. <mariajesus.aira@usc.es>

 

 

María Alonso Espasandín

Investigadora

Lingua e literatura española (USC). Liñas de investigación: zoografías, antropomorfismo, zoomorfismo, identidades.<maria.alonso.espasandin@rai.usc.es>

Emilio Carral Vilariño

Fundador

Bioloxía Funcional - Ecoloxía (USC). Liñas de investigación: diversidade biolóxica, diversidade/identidade cultural e usos do territorio. <emilio.carral@usc.es>

Arturo Casas Vales

Fundador

Teoría da literatura e Literatura comparada (USC). Liñas de investigación: socioloxía da cultura e da literatura, comúns e espazo público, ensaio e modernidade, literatura e fotografía, teoría da historia literaria. <arturo.casas@usc.es>

 

Alba Cid Fernández

Investigadora

​Teoría da literatura e Literatura comparada (USC). Liñas de investigación: teorías do poema; enunciación poética, discurso e ficción; ensaio e modernidade; socioloxía da literatura e da cultura; postura, ethos e imaxe de autor; animalidade.<alba.cid@usc.es>, <alcife@gmail.com>

Fernando Cobo Gradín

Fundador

Zooloxía, Xenética e Antropoloxía Física (USC). Director da Estación de Hidrobioloxía "Encoro do Con" (USC).  Liñas de investigación: ecosistemas acuáticos continentais, hidrobioloxía. <fernando.cobo@usc.es>

 

Jesús Domínguez Conde

Fundador

Zooloxía, Xenética e Antropoloxía Física (USC). Liñas de investigación: bioloxía, sistemática e ecoloxía dos vertebrados; conservación e manexo da fauna en áreas protexidas. <jesus.dominguez@usc.es>

César Domínguez Prieto

Fundador

Literatura comparada (USC). Liñas de investigación: catástrofes medioambientais, eremitismo, land art, paisaxe e identidade. <cesar.dominguez@usc.es>

Natan Feltrin

Investigador

Filosofía (Università degli Studi di Milano). Liñas de investigación: ecoloxía política, ética biocéntrica, filosofía ambiental. <natan.feltrin@live.it>

Lourenzo Fernández Prieto

Fundador

Historia contemporánea (USC). Liñas de investigación: historia agraria, mundo rural, cambio tecnolóxico e historia ambiental. <lourenzo.fernandez@usc.es>

 

Elena Freire Paz

Fundadora

Antropoloxía social (USC). Liñas de investigación: antropoloxía simbólica, patrimonio cultural, artesanía e alimentación.

<elena.freire@usc.es>

Rosa Teresa Fries

Investigadora

Literatura comparada, Literaturas hispánicas. Liñas de investigación: literatura e memoria, conflicto e violencia,  imagoloxía. <rosateresafries@posteo.de>

Marco Virgilio García Quintela

Fundador

Historia antiga (USC). Liñas de investigación: topoloxías comparadas, astronomía na cultura, materialidade e pensamento, consiliencia. <marco.garcia.quintela@usc.es>

Rosa Marta Gómez Pato

Fundadora

Filoloxía alemá (USC). Liñas de investigación: representación do espazo rural, paisaxes do Holocausto, memoria, exilio, tradución literaria.  <gomez.pato@usc.es>

David González Domínguez

Investigador

Lingua e literatura española (USC). Liñas de investigación: apocalipse, ecoloxía política, paisaxe e identidade.<david.gonzalez.dominguez@rai.usc.es>

Rita Gradaílle Pernas

Fundadora

Teoría e historia da educación (USC). Liñas de investigación: pedagoxía-educación social, tempos educativos e sociais, políticas socioeducativas e dereitos humanos, desenvolvemento comunitario, xénero e equidade. <rita.gradaille@usc.es>

Nieves Herrero Pérez

Fundadora

Antropoloxía social (USC). LIñas de investigación: antropoloxía simbólica, patrimonio cultural, peregrinación xacobea contemporánea. <mnieves.herrero@usc.es>

Cristina R. Lesmes

Investigadora

Teoría da literatura e Literatura comparada (USC). Liñas de investigación: xeocrítica, localidade e comunidade no imaxinario filmoliterario contemporáneo, espazo e animalidade. <lesmeslang@gmail.com>

Nerea López Campaña

Investigadora

Lingua e literatura galega (USC). Liñas de investigación: ecomitoloxía, zooloxía, zoomorfismo, xustiza medioambiental, land art. <nereinha46@gmail.com>

Montserrat López Mújica

Investigadora

Filoloxía francesa (Universidad de Alcalá). Liñas de investigación: ecocrítica no mundo francófono, con especial interese pola obra de escritores suízos de expresión francesa. <montserrat.lopezm@uah.es>

María López Sández

Fundadora

 Didáctica da lingua e a literatura (USC). Liñas de investigación: espazos literarios, paisaxe, cartografías literarias, socioloxía da literatura e da cultura, didáctica da lingua e a literatura. <mlsandez@gmail.com>

Manuela Palacios González

Fundadora

Filoloxía inglesa (USC). Liñas de investigación: literaturas irlandesa e galega, ecocrítica, estudos de xénero e feminismo, estudos de tradución, literatura e pintura. <manuela.palacios@usc.es>

Álex Pena Morado

Investigador

Estética dos medios audiovisuais (Universitat Pompeu Fabra). Liñas de investigación: estudos filmoliterarios, paisaxe e identidade. <alex.penamorado@gmail.com>

Santiago Pereira-Lorenzo

Fundador

Produción vexetal (USC). Liñas de investigación: estudo das castes autóctonas (niveis rexional e internacional), diversidade xenética, reservorios xenéticos. <santiago.pereira.lorenzo@usc.es>

Juan José Piñeiro Castro

Investigador

Lingua e literatura españolas (USC). Liñas de investigación: desastres medioambientais, identidade e paisaxe <rolls.royce24@hotmail.com>

Ernesto Piñeiro García

Investigador

Lengua e literatura española (USC). Liñas de investigación: catástrofes medioambientais, paisaxe e identidade. <ernestopgarcia1996@gmail.com>

Sara Piñeiro González

Investigadora

Lingua e literatura alemá (USC). Liñas de investigación: literatura e fotografía, relación ficción-realidade, lingüística contrastiva e tradución alemán-castelán-galego, literaturas emerxentes. <sarapineirogonzalez@gmail.com>

Xabier Pontevedra Pombal

Fundador

Edafoloxía e Química agrícola (USC). Liñas de investigación:  Solos orgánicos, forestais, de ambientes fríos, turberas e outros humedais, Bioxeoquímica de solos, augua e atmosfera, bioindicadores ambientais, evolución cuaternaria, cambio Cclimático, Edafoloxía para arqueoloxía, impactos antrópicos. <xabier.pombal@usc.es>

Belén Quinteiro Pulleiro

Investigadora

Lingua e literatura española (USC). LIñas de investigación: apocalipse, catástrofes medioambientais, ecoloxía política, paisaxe e identidade. <belenquinteiro@gmail.com>

Antía Rey Martiz

Investigadora

Lingua e literatura galegas (USC). Liñas de investigación: apocalipse, ecocrítica e literatura de ciencia ficción, literatura galega. <antiarei@outlook.com>

Guillermo Rodríguez Alonso

Fundador

Filosofía (USC). Liñas de investigación: filosofía da animalidade, post-humanismo, biopolítica. <guillermo.r.alonso.usc@gmail.com>

Jorge Rodríguez Durán

Investigador

Filoloxía inglesa (USC). Liñas de investigación: literatura irlandesa, paisaxe e identidade, paisaxe urbana nas artes, xeografía cultura. <jorge.rdgz.duran@gmail.com>

 

Arancha Rodríguez Fernández

Investigadora

Literatura Comparada (USC). Liñas de investigación: literatura galega, literatura irlandesa, espazos e intimidade, espazos e xénero, paisaxe e identidade. <arancharf@gmail.com>

Roque Rodríguez Soalleiro

Fundador

Produción vexetal (USC). Liñas de investigación: modelización do crecemento e produción de especies forestais, nutrición forestal, biomasa e fixación de carbono. <roque.rodriguez@usc.es>

María Dolores Vázquez Castro

Fundadora

Ecoloxía (USC). Liñas de investigación: ecotoxicoloxía, biomonitorización en augas doces. <mariadolores.vazquez@usc.es>

Vicente Vázquez Vidal

Investigador

Literaturas hispánicas – galega, catalá e vasca (UNED). Liñas de investigación: filoloxía alemá, pequenas literaturas, tradución, relacións centro-periferia. <vxente@hotmail.com>

Mª Teresa Vilariño Picos

Fundadora

Teoría da literatura e Literatura comparada (USC). Liñas de investigación: literatura e cultura na era dixital, educación para o desenvolvemento sostíbel. Diretora do "Proxecto íchnós. Laboratorio de Educación sostible".  Directora da "Asociación Wài.Chi Galicia. Asociación galega para a educación, investigación e voluntariado no eido do benestar social". <mteresa.vilarino@usc.es>

 

Sara Villar Aira

Investigadora

Lingua e literatura galegas (USC). Liñas de investigación: literatura e drogas, literatura underground, marxinalidade, xénero, identidade e medio rural. <sara.villar.aira@rai.usc.es>

Nicola Zengiaro

Investigador

Filosofía (Università degli Studi di Torino). Liñas de investigación: filosofía da animalidade, filosofía posthumanista, estudos animais. <zengiaronicola@gmail.com>

Please reload

© 2017 by Laboratorio Galego de Ecocrítica – Todos os contidos do sitio web do Laboratorio Galego de Ecocrítica están protexidos cunha licenza Creative Commons

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now