As integrantes do Laboratorio galego de ecocrítica non limitan a súa actividade ecocrítica á investigación, senón que a docencia ocupa asemade un lugar moi destacado, sexa de forma monográfica ou selectiva, nas diversas fases formativas.

  • "Do teu verdor cinguido": Ecocrítica. Materia de grao (G5041611) pertencente ao Mínor en Teoría da literatura e Literatura comparada ofertada a tódolos graos filolóxicos. Primeiro curso de impartición: 2016-2017. Para acceder ao programa, preme aquí.